Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

За проекта

За проекта

Общата цел на проекта е да се намалят количествата битови отпадъци на територията на община Горна Оряховица. 

Конкретните цели на демонстрационния проект са: 
    • управление на отпадъците чрез най-високите нива в йерархията за управление на отпадъци 
    • повишаване на участието на жителите на общината в предотвратяване образуването на отпадъците, подготовка за повторна употреба и разделно събиране на специфични отпадъци   
 

Продължителност на проекта: 30.09.2020 – 31.08.2022 г.

Бюджет на проекта: 376 494, 88 лв., от които 320 020, 65 лв. от Европейски фонд за регионално развитие и 56 474, 23 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Дейностите в проекта са насочени към:

1. Насърчаване разделното събиране и увеличаване на количеството събрани и предадени за рециклиране отпадъци от хартия и картон
    • кампании за събиране на отпадъци от хартия и картон в училищата в Горна Оряховица.

2. Предотвратяване образуването на отпадъци от пластмасови изделия за еднократна употреба
    • кампании за подмяна на пластмасови бутилки за вода за еднократна употреба с такива за многократна употреба
    • изготвяне на План за действие за поетапна подмяна на пластмасови продукти за еднократна употреба с такива за многократна употреба в общинските структурни звена
    • кампания сред бизнеса за прилагане на мерки за предотвратяване образуването на пластмасови отпадъци
    • информационни материали за насърчаване предотвратяването на отпадъците

3. Подготовка за повторна употреба на отпадъци от текстилни облекла, генерирани на територията на гр.Горна Оряховица
    • В рамките на проекта в гр. Горна Оряховица ще бъдат инсталирани четири контейнера за събиране на текстилни отпадъци.

4. Кампания за популяризиране на резултатите от демонстрационния проект