Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО

СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО

ЗАЩО ДА СЪБИРАМ РАЗДЕЛНО БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ?

Събирането на отпадъците, които генерирате у дома, трябва да бъде извършвано по различен начин, защото крайната точка, до която трябва да достигнат отпадъците, не е еднаква.  
Като разделяте и предавате правилно отпадъците си, те могат да бъдат рециклирани. Рециклирането е особено важно, тъй като много от суровините, които консумираме, са изчерпаеми, но могат да бъдат използвани повторно. Това създава по-малко вреди върху околната среда и здравето ни и гарантира, че поколенията след нас могат да използват тези суровини отново.

 

КОИ ОТПАДЪЦИ ТРЯБВА ДА СЪБИРАМ РАЗДЕЛНО?

В сивите контейнери за смесени отпадъци не се изхвърлят отпадъци и опаковки от хартия, картон, пластмаса, стъкло, метал; едрогабаритни отпадъци; строителни отпадъци от малки и частични ремонти; пепел и сгурия; зелени отпадъци от частни дворове и градини, масово разпространени отпадъци, опасни отпадъци. Тези отпадъци, събрани по видове, се изхвърлят разделно в цветни контейнери или се предават на обособени площадки.

 • Хартия, картон, пластмаса, стъкло, метал
 • Едрогабаритни отпадъци
 • Зелени отпадъци
 • Масово разпространени отпадъци
 • Строителни отпадъци

КАК ДА СЪБИРАМ РАЗДЕЛНО ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ?

 • Организирайте у дома и на работното място лесна и удобна система 
  за разделно изхвърляне на отпадъци.
 • Създайте навици у всички членове на домакинството 
  да изхвърлят отпадъците разделно.
 • Споделете информацията с вашите съседи и колеги.

Поставете в контейнерите за разделно събиране на отпадъци от стъкло, пластмаса, хартия и картон

или
Предайте на специално предназначени за целта площадки в гр. Горна Оряховица на адрес: ул. ”Иван Момчилов” №2.
Търговските обекти, образуващи такива отпадъци от дейността си следва да имат сключени договори с фирми за тяхното събиране по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

     

Хартия

 

Пластмасови опаковки

 

Стъкло

 

    • вестници, списания, книги
    • рекламни и печатни материали (без пластмасово фолио)
    • хартия за писане или рисуване
    • пликове 
    • опаковки и кутии от картон и хартия от сокове, мляко, яйца, бонбони, обувки и други (чисти)
    • хартиени торбички и хартия за опаковане на подаръци
    • всяка друга отпадъчна хартия, която е суха и незамърсена
    • бутилки за безалкохолни напитки, вода, мляко, оцет, сосове, олио
    • бутилки за препарати, шампоани и сапун
    • пластмасови тарелки и опаковки от хранителни продукти (салата, зеленчуци, плодове, месо, риба, мляко и др.)
    • опаковки за тестени изделия, ориз, хляб, сухи супи, подправки
    • опаковки от козметични и санитарни продукти
    • найлонови торбички
    • пластмасови играчки, маломерни предмети и други
    • бутилки за безалкохолни напитки
    • бутилки за бира, вино и алкохолни напитки
    • буркани за консервирани продукти, сосове и подправки
    • бурканчета от козметични кремове, парфюми, дезодоранти и други козметични продукти
    • чаши и друго отпадъчно  стъкло
 

 

КЪДЕ ДА ИЗХВЪРЛЯ РАЗДЕЛНО СЪБРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ?

Зелени отпадъци

Изхвърляйте образуваните от дворове и градини листа, трева, слама, клони и стъбла от растения, храсти, цветя  на определените места.  
В районите и в населените места без определени места зелени отпадъци може да се оставят в чували до контейнерите за битови отпадъци, но не и в контейнерите. Оттам  те се събират със специализирана техника и се транспортират до инсталацията за биологично третиране на регионалното депо. Преработените отпадъци се превръщат в компост, който може да се ползва за торене на почвата.
Зелените отпадъци можете да изхвърляте и в градината, тъй като те са чудесен подобрител на почвата. 

Едрогабаритни отпадъци

Едрогабаритните отпадъци - столове, маси, легла, дивани, дюшеци, дървени рамки и други – се транспортират и предават на Регионалното депо за отпадъци в с. Шереметя, общ. Велико Търново, след предварително уведомяване в общинска администрация Горна Оряховица. Транспортирането до Регионалното депо е за сметка на притежателя на отпадъците.

Строителни отпадъци от ремонтни дейности на домакинствата

Абсолютно е забранено изхвърлянето на строителни отпадъци в сивите контейнери за смесени отпадъци. Тези отпадъци не могат да бъдат събирани със сметосъбиращите камиони, защото ги повреждат. Те са пречка и за технологичния процес на сепариране на отпадъците на регионалното депо.

Строителни отпадъци се предават на площадката за строителни отпадъци. 

Местоположение на площадката: в Горна Оряховица, зад Пречиствателната станция за отпадни води
Работно време на площадката: всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч., тел. 0882 889 975

 

Масово разпространени отпадъци
Предавайте на площадката, разположена в кв. „Калтинец“ в гр. Горна Оряховица
    • излязло от употреба електрическо и електронно оборудване - големи и малки домакински уреди, компютри, принтери, осветителни тела, луминисцентни лампи, електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт, електрически инструменти и др.
    • негодни за употреба батерии и акумулатори – негодните батерии можете да изхвърляте и в съдове, разположени в търговски и административни сгради.
    • излезли от употреба гуми 
Излезли от употреба моторни превозни средства предавайте на площадката на „Максима 2008“ ЕООД, разположена в с. Поликраище, в бившия арматурен двор на селото.

КОГА СЕ СЪБИРАТ ОТПАДЪЦИТЕ ОТ КОНТЕЙНЕРИТЕ? 

Смесените битови отпадъци се събират и транспортират до регионалното депо по график, утвърден от кмета на община Горна Оряховица. Графикът виж тук.
Системата за разделно събиране на отпадъци от хартиени, картонени, стъклени, пластмасови и метални опаковки в община Горна Оряховица се обслужва от „Еко Партнърс България“ АД и включва зелени и жълти контейнери. 
Разположението на жълтите и зелените контейнери на територията на общината вижте тук.

КАКВА ГЛОБА ЩЕ ПЛАТЯ, АКО НЕ СПАЗВАМ ПРАВИЛАТА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ?

В Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица са разписани всички права и задължения на жителите на общината във връзка с генерираните от тях отпадъци. Съгласно Наредбата, при неспазване на условията за разделно събиране на отпадъци и изхвърлянето им на нерегламентирани места на нарушителите се налага глоба.
Наредбата за управление на отпадъците можете да прочетете тук