Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Новини

Проведе се заключителната пресконференция по проекта

facebook thumb

На 22.03.2022 г.  се проведе онлайн заключителна пресконференция за представяне на информация за резултатите от проект: “Община Горна Оряховица работи за общество с нулеви отпадъци “, финансиран по процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Част от основните дейности, които бяха изпълнени по проекта:

  1. Проведени бяха две еднодневни кампании за събиране на отпадъци от хартия, в които се включиха ученици от 12 училища. Bяха събрани близо 10 тона отпадъчна хартия, която бе транспортирана до инсталация за рециклиране. 
  2. Поставени бяха 4 контейнера за разделно събиране на текстилни отпадъци на възлови места в Горна Оряховица. Контейнерите се използват активно, като към настоящия момент в рамките на демонстрационния проект са събрани близо 2 т текстилни отпадъци. 
  3. Проведе се щафета с участието на 200 ученици от 4 горнооряховски училища. По време на щафетата се проведе кампания за замяна на пластмасовите бутилки за вода за еднократна употреба, с такива за многократна употреба. 
  4. Проведоха се кампании сред бизнеса, относно намаляване на пластмасовите продукти за еднократна употреба. 

Успешното изпълнение на основните дейности и поддейности, заложени в Демонстрационния проект, допринасят за:

  • постигане на високи резултати в управлението на отпадъците;
  • повишаване на общественото съзнание на гражданите и познания в областта на управление на отпадъците

С изпълнението на Демонстрационния проект община Горна Оряховица полага основите на управленски подход насочен към общество с нулеви отпадъци и чиста околна среда. 

Презентацията може да бъде свалена от линка по-долу: